Juli 2009

Over bekken etter vann

Tekst: Åsmund Indrebø Næs